ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

تصویرنام محصولتوضیحاتنوع جاروبرقیتوان مکش جاروبرقیقدرت موتور جاروبرقیظرفیت مخزن جارو برقیقیمت (تومان)
جارو برقی 2200 وات کیسه دار فیلیپس مدل PHILIPS FC9176 Vacuum Cleaner رنگ: مشکی, گارانتی: گارانتی شکوفا الکتریک (2 ساله) کیسه ای 500 وات 2200 وات 4 لیتر 4,560,000
جاروبرقی فیلیپس 2200 وات مدل Philips FC9176/01 Vacuum Cleaner رنگ: مشکی, گارانتی: گارانتی شکوفا الکتریک (2 ساله) کیسه ای 500 وات 2200 وات 4 لیتر 4,560,000
جاروبرقی 2200 وات فیلیپس مدل Philips FC9174/01 Vacuum Cleaner کیسه ای 500 وات 2200 وات 4 لیتر 2,675,000
جاروبرقی 2200 وات فیلیپس مدل Philips FC9170/01 Vacuum Cleaner 2200 وات 4 لیتر 2,570,000
جاروبرقی فیلیپس 1800 وات مدل Philips FC8450 Vacuum Cleaner رنگ: آبی, گارانتی: گارانتی شکوفا الکتریک (2 ساله) کیسه ای 300 وات 1800 وات 3 لیتر 2,190,000
جاروبرقی 2000 وات فیلیپس مدل Philips FC8383 Vacuum Cleaner کیسه ای 375 وات 2000 وات 3 لیتر 0
جاروبرقی فیلیپس 2000 وات مدل Philips FC8653 Vacuum Cleaner رنگ: آبی, گارانتی: گارانتی شکوفا الکتریک (2 ساله) کیسه ای 400 وات 2000 وات 4 لیتر 0
جاروبرقی فیلیپس 2000 وات مدل PHILIPS FC8670 Vacuum Cleaner رنگ: مشکی کیسه ای 370 وات 2000 وات 1.7 لیتر 0
جاروبرقی 2200 وات فیلیپس مدل Philips FC9190 Vacuum Cleaner کیسه ای 500 وات 2200 وات 5 لیتر 0
جاروبرقی 1600 وات فیلیپس مدل Philips FC8444 Vacuum Cleaner کیسه ای 250 وات 1600 وات 3 لیتر 0
جارو برقی 2100 وات کیسه دار فیلیپس مدل PHILIPS FC8585 Vacuum Cleaner رنگ: مشکی, گارانتی: گارانتی شکوفا الکتریک (2 ساله) کیسه ای 450 وات 2100 وات 4 لیتر 0
جارو برقی 1900 وات فیلیپس PHILIPS FC8451 Vacuum Cleaner رنگ: مشکی, گارانتی: گارانتی شکوفا الکتریک (2 ساله) کیسه ای 320 وات 1900 وات 3 لیتر 0
جارو برقی 2000 وات فیلیپس PHILIPS FC8452 Vacuum Cleaner رنگ: مشکی, گارانتی: گارانتی شکوفا الکتریک (2 ساله) کیسه ای 350 وات 2000 وات 3 لیتر 0
جارو برقی 2100 وات کیسه دار فیلیپس مدل PHILIPS FC8588 Vacuum Cleaner رنگ: آبی, گارانتی: گارانتی شکوفا الکتریک (2 ساله) کیسه ای 450 وات 2100 وات 4 لیتر 0
جارو برقی 2200 وات کیسه دار فیلیپس مدل PHILIPS FC9199 Vacuum Cleaner رنگ: مشکی, گارانتی: گارانتی شکوفا الکتریک (2 ساله) کیسه ای 364 وات 2200 وات 5 لیتر 0
جارو برقی 2200 وات کیسه دار فیلیپس مدل PHILIPS FC8924 Vacuum Cleaner رنگ: نقره ای, گارانتی: گارانتی شکوفا الکتریک (2 ساله) کیسه ای 500 وات 2200 وات 4 لیتر 0
جاروبرقی 1700 وات فیلیپس مدل Philips FC8471 Vacuum Cleaner بدون کیسه 330 وات 1700 وات 1.5 لیتر 0
جاروبرقی 2100 وات فیلیپس مدل Philips FC9184 Vacuum Cleaner کیسه ای 475 وات 2100 وات 5 لیتر 0
جاروبرقی فیلیپس 2200 وات مدل Philips FC9194/01 Vacuum Cleaner رنگ: قهوه ای, گارانتی: گارانتی شکوفا الکتریک (2 ساله) کیسه ای 2200 وات 5 لیتر 0
جاروبرقی 2000 وات فیلیپس مدل Philips FC8385 Vacuum Cleaner کیسه ای 375 وات 2000 وات 3 لیتر 0
صفحه: 

کد QR

منو

مقایسه 0