ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

تصویرنام محصولتوضیحاتظرفیت ماشین لباسشوییبرند سازنده ماشین لباسشوییدور موتور (دور در دقیقه)تعداد برنامه های شستشوقیمت (تومان)
ماشین لباسشویی ایندزیت 6 کیلویی سفید مدل Indesit IWB 6123 EU Washing Machine رنگ: سفید 6 کیلوگرم ایندزیت Indesit 1200 دور در دقیقه 16 حرکت شستشو 0
ماشین لباسشویی ایندزیت 9 کیلویی نقره ای مدل Indesit XWE 91483X S EU Washing Machine رنگ: نقره ای 9 کیلو گرم ایندزیت Indesit 1400 دور در دقیقه 16 حرکت شستشو 0
ماشین لباسشویی ایندزبت 7 کیلویی سفید مدل Indesit XWA 71251 W EU Washing Machine رنگ: سفید 7 کیلوگرم ایندزیت Indesit 16 حرکت شستشو 0
ماشین لباسشویی ایندزیت 7 کیلویی سفید مدل Indesit XWE 71252 W EU Washing Machine رنگ: سفید 7 کیلوگرم ایندزیت Indesit 1200 دور در دقیقه 16 حرکت شستشو 0
ماشین لباسشویی ایندزیت 8 کیلویی مشکی مدل Indesit XWE 81483 X K EU Washing Machine رنگ: مشکی 8 کیلو گرم ایندزیت Indesit 1400 دور در دقیقه 16 حرکت شستشو 0
ماشین لباسشویی ایندزیت 7 کیلویی سفید مدل Indesit IWE 71251 C ECO GCC Washing Machine رنگ: سفید 7 کیلوگرم ایندزیت Indesit 1200 دور در دقیقه 16 حرکت شستشو 0
ماشین لباسشویی ایندزیت 6 کیلویی سفید مدل Indesit IWD 6105 EU Washing Machine رنگ: سفید 6 کیلوگرم 1000 دور در دقیقه 16 حرکت شستشو 0
ماشین لباسشویی ایندزیت 9 کیلویی سفید مدل Indesit XWE 91283 X WW GG Washing Machine رنگ: سفید 9 کیلوگرم ایندزیت Indesit 1200 دور در دقیقه 16 حرکت شستشو 0
ماشین لباسشویی ایندزیت 7 کیلویی نقره ای مدل Indesit IWC 7125 S EU Washing Machine رنگ: نقره ای 7 کیلوگرم ایندزیت Indesit 1200 دور در دقیقه 16 حرکت شستشو 0
ماشین لباسشویی ایندزیت 8 کیلویی مدل Indesit XWA81682 Washing Machine رنگ: نقره ای 8 کیلوگرم ایندزیت Indesit 160 دور در دقیقه 16 0
ماشین لباسشویی ایندزیت 9 کیلویی سفید مدل Indesit IWC91482 Washing Machine رنگ: سفید 9 کیلوگرم ایندزیت Indesit 1400 دور در دقیقه 16 حرکت شستشو 0
ماشین لباسشویی ایندزیت 8 کیلویی مدل Indesit XWE81283XW Washing Machine رنگ: نقره ای 8 کیلوگرم ایندزیت Indesit 1200 دور در دقیقه 16 0
ماشین لباسشویی ایندزیت 7 کیلویی نقره ای مدل Indesit SIXL 126 S Washing Machine رنگ: نقره ای 7 کیلوگرم ایندزیت Indesit 1200 دور در دقیقه 4 حرکت شستشو 0
ماشین لباسشویی ایندزیت 8 کیلویی سفید مدل Indesit XWE 81482 X S UK Washing Machine رنگ: سفید 8 کیلوگرم ایندزیت Indesit 1400 دور در دقیقه 16 حرکت شستشو 0
ماشین لباسشویی ایندزیت 9 کیلویی سفید مدل Indesit bwe-91683-X-W-UK Washing Machine رنگ: سفید 9 کیلوگرم ایندزیت Indesit 1600 در دقیقه 16 برنامه 0
ماشین لباسشویی ایندزیت 8 کیلویی نقره ای مدل Indesit XWA81482XSUK Washing Machine رنگ: نقره ای 8 کیلوگرم ایندزیت Indesit 1400 دور در دقیقه 16 حرکت شستشو 0
ماشین لباسشویی ایندزیت 8 کیلویی سفید مدل Indesit XWE 101484 XW SSS EU Washing Machine رنگ: سفید 10 کیلوگرم ایندزیت Indesit 1400 دور در دقیقه 16 حرکت شستشو 0
ماشین لباسشویی ایندزیت 9 کیلویی سفید مدل Indesit XWE 91483 X W SSS EE Washing Machine رنگ: سفید 9 کیلوگرم ایندزیت Indesit 1400 دور در دقیقه 16 حرکت شستشو 0
ماشین لباسشویی ایندزیت 7 کیلویی نقره ای مدل Indesit XWD 71252 S UK Washing Machine رنگ: نقره ای 7 کیلوگرم ایندزیت Indesit 1200 دور در دقیقه 16 حرکت شستشو 0

کد QR

منو

مقایسه 0

Top

dstat graph