ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)
1 دستگاه گیرنده دیجیتال ستاپ باکس ایکس ویژن مدل X.Vision XDVB-363 DVB-T گارانتی: گارانتی مادیران (ضمانت نامه اصلی ایکس ویژن + 2 ساله) 0
2 دستگاه گیرنده دیجیتال ستاپ باکس ایکس ویژن مدل X.Vision XDVB-262 DVB-T2 رنگ: مشکی, گارانتی: گارانتی مادیران (ضمانت نامه اصلی ایکس ویژن + 2 ساله) 168,000
3 دستگاه گیرنده دیجیتال فراسو مدل FARASSOO FDR-224 رنگ: مشکی 170,000
4 دستگاه گیرنده دیجیتال فراسو مدل Farassoo FDR-220 DVB-T رنگ: مشکی 0
5 دستگاه گیرنده دیجیتال فراسو مدل FARASSOO FDR-222 DVB-T2 رنگ: مشکی 112,000
6 دستگاه گیرنده دیجیتال فراسو مدل Farassoo FDR-218 DVBT رنگ: مشکی 98,000
7 دستگاه گیرنده دیجیتال فراسو مدل Farassoo DVB-T FDR-211 رنگ: مشکی 0
8 دستگاه گیرنده دیجیتال فراسو مدل Farassoo FDR-215H رنگ: مشکی 0
9 دستگاه گیرنده دیجیتال فراسو مدل Farassoo FDR-217 رنگ: مشکی 0
10 دستگاه گیرنده دیجیتال ایکس ویژن مدل X.Vision XDVB-383 DVB-T رنگ: مشکی, گارانتی: گارانتی مادیران (ضمانت نامه اصلی ایکس ویژن + 2 ساله) 100,000
11 دستگاه گیرنده دیجیتال ایکس ویژن مدل X.Vision XDVB 373 Set Top Box رنگ: مشکی, گارانتی: گارانتی مادیران (ضمانت نامه اصلی ایکس ویژن + 2 ساله) 0
12 دستگاه گیرنده دیجیتال ستاپ باکس ایکس ویژن مدل X.Vision XDVB-107 Set Top Box رنگ: مشکی, گارانتی: گارانتی مادیران (ضمانت نامه اصلی ایکس ویژن + 2 ساله) 0
13 دستگاه گیرنده دیجیتال ایکس ویژن مدل X.Vision XDVB-333 رنگ: مشکی, گارانتی: گارانتی مادیران (ضمانت نامه اصلی ایکس ویژن + 2 ساله) 0
14 دستگاه گیرنده دیجیتال ایکس ویژن مدل X.Vision XDVB 210 رنگ: مشکی, گارانتی: گارانتی مادیران (ضمانت نامه اصلی ایکس ویژن + 2 ساله) 0
15 دستگاه گیرنده دیجیتال ایکس ویژن مدل X.Vision XDVB-353 رنگ: مشکی, گارانتی: گارانتی مادیران (ضمانت نامه اصلی ایکس ویژن + 2 ساله) 0
16 دستگاه گیرنده دیجیتال ایکس ویژن مدل X.Vision XDVB-131 رنگ: مشکی, گارانتی: گارانتی مادیران (ضمانت نامه اصلی ایکس ویژن + 2 ساله) 0
17 دستگاه گیرنده دیجیتال مارشال مدل Marshal ME-902 Set Top Box رنگ: مشکی, گارانتی: گارانتی مارشال (ضمانت نامه اصلی مارشال) 75,000
18 دستگاه گیرنده دیجیتال مارشال مدل Marshal ME-903 DVB-T2 رنگ: مشکی, گارانتی: گارانتی مارشال (ضمانت نامه اصلی مارشال) 100,000
19 گیرنده دیجیتال و پخش دی وی دی مارشال مدل Marshal ME-5021 رنگ: مشکی, گارانتی: گارانتی مارشال (ضمانت نامه اصلی مارشال) 0
20 دستگاه گیرنده دیجیتال مارشال مدل Marshal ME-898 DVB-T2 رنگ: مشکی, گارانتی: گارانتی مارشال (ضمانت نامه اصلی مارشال) 0
صفحه: 

کد QR

منو

مقایسه 0