ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)
1 کولر گازی اسپیلت سرد و گرم 18000 میدیا مدل Midea Easy 18H1-K Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی بانیان ( 60 ماه ضمانت نامه کمپرسور + 30 ماه ضمانت نامه قطعات ) 0
2 کولر گازی اسپیلت سرد و گرم 30000 میدیا مدل Midea Easy 30H1-K Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی بانیان ( 60 ماه ضمانت نامه کمپرسور + 30 ماه ضمانت نامه قطعات ) 0
3 کولر گازی اسپیلت سرد و گرم 24000 میدیا مدل Midea Easy 24H1-K Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی بانیان ( 60 ماه ضمانت نامه کمپرسور + 30 ماه ضمانت نامه قطعات ) 0
4 کولر گازی اسپلیت 9000 سرد و گرم میدیا مدل Midea Easy 09H1-K Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی بانیان ( 60 ماه ضمانت نامه کمپرسور + 30 ماه ضمانت نامه قطعات ) 0
5 کولر گازی ایستاده 36000 سرد و گرم میدیا مدل Midea Everest 36H3-K-Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی بانیان ( 60 ماه ضمانت نامه کمپرسور + 30 ماه ضمانت نامه قطعات ) 0
6 کولر گازی اسپیلت 12000 سرد و گرم کم مصرف نیو تیتان ال جی مدل LG New Titan INVERTER NB126TQ Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی گلدیران ( ضمانت نامه 5 ساله کمپرسور + ضمانت نامه 18 ماهه قطعات ) 4,152,000
7 کولر گازی اسپیلت سرمایشی 18000 نیو تیتان کم مصرف ال جی مدل LG New Titan NB186TC Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی گلدیران ( ضمانت نامه 5 ساله کمپرسور + ضمانت نامه 18 ماهه قطعات ) 4,470,000
8 کولر گازی اسپیلت 18000 سرد و گرم کم مصرف نیو تیتان ال جی مدل LG New Titan NB186TQ Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی گلدیران ( ضمانت نامه 5 ساله کمپرسور + ضمانت نامه 18 ماهه قطعات ) 7,920,000
9 کولر گازی اسپیلت سرمایشی 24000 نیو تیتان کم مصرف ال جی مدل LG New Titan NB246TC Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی گلدیران ( ضمانت نامه 5 ساله کمپرسور + ضمانت نامه 18 ماهه قطعات ) 0
10 کولر گازی اسپلیت سرمایشی 13000 مکس سامسونگ مدل Samsung MAX AS13UGP Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه) 3,270,000
11 کولر گازی اسپلیت سرد و گرم 25000 مکس سامسونگ مدل Samsung MAX AQ25UGP Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه) 0
12 کولر گازی اسپلیت سرمایشی 25000 مکس سامسونگ مدل Samsung MAX AS25UGP Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه) 0
13 کولر گازی اسپلیت سرد و گرم 32000 مکس سامسونگ مدل Samsung MAX AQ32UGP Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه) 6,690,000
14 کولر گازی اسپلیت سرمایشی 30000 مکس سامسونگ مدل Samsung MAX AS32UGC Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه) 0
15 کولر گازی اسپلیت سرد و گرم 13000 گود سامسونگ مدل Samsung GOOD AR13HPFS Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه) 5,220,000
16 کولر گازی اسپلیت سرمایشی 13000 گود سامسونگ مدل Samsung GOOD AR13HCFS Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه) 2,650,000
17 کولر گازی اسپلیت سرد و گرم 19000 گود سامسونگ مدل Samsung GOOD AR19HPFS Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه) 3,436,000
18 کولر گازی اسپلیت سرمایشی 19000 گود سامسونگ مدل Samsung GOOD AR19HCFS Air Conditioner 3,430,000
19 کولر گازی اسپلیت سرد و گرم 25000 گود سامسونگ مدل Samsung GOOD AR25HPFS Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه) 5,290,000
20 کولر گازی اسپلیت سرمایشی 25000 گود سامسونگ مدل Samsung GOOD AR25HCFS Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه) 7,130,000
صفحه: 

کد QR

منو

مقایسه 0