ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)
1 کولر گازی اسپلیت سرمایشی 24000 میدیا مدل Midea Mission 24C3-K Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی بانیان ( 60 ماه ضمانت نامه کمپرسور + 30 ماه ضمانت نامه قطعات ) 4,980,000
2 کولر گازی اسپلیت سرمایشی 18000 میدیا مدل Midea Mission 18C3-K Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی بانیان ( 60 ماه ضمانت نامه کمپرسور + 30 ماه ضمانت نامه قطعات ) 2,470,000
3 کولر گازی اسپلیت سرمایشی 36000 میدیا مدل Midea Mission 36C3-K Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی بانیان ( 60 ماه ضمانت نامه کمپرسور + 30 ماه ضمانت نامه قطعات ) 5,040,000
4 کولر گازی اسپلیت 30000 سرمایشی میدیا مدل Midea Mission 30C3-K Air conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی بانیان ( 60 ماه ضمانت نامه کمپرسور + 30 ماه ضمانت نامه قطعات ) 4,520,000
5 کولر گازی اسپیلت سرد و گرم اینورتر 9000 میدیا مدل Midea Mission 9H1i-K-Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی بانیان ( 60 ماه ضمانت نامه کمپرسور + 30 ماه ضمانت نامه قطعات ) 2,164,000
6 کولر گازی اسپلیت سرمایشی گرمایشی 12000 اینورتر دار میدیا مدل Midea Mission 12H1i-K 2,309,000
7 کولر گازی اسپیلت سرمایشی گرمایشی 18000 اینورتر میدیا مدل Midea Mission 18H1i-K رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی بانیان ( 60 ماه ضمانت نامه کمپرسور + 30 ماه ضمانت نامه قطعات ) 3,515,000
8 کولر گازی اسپلیت سرد و گرم 24000 کم مصرف میدیا مدل Midea Mission 24H1i-K Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی بانیان ( 60 ماه ضمانت نامه کمپرسور + 30 ماه ضمانت نامه قطعات ) 4,120,000
9 کولر گازی اسپیلت سرد و گرم 18000 میدیا مدل Midea Easy 18H1-K Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی بانیان ( 60 ماه ضمانت نامه کمپرسور + 30 ماه ضمانت نامه قطعات ) 2,647,000
10 کولر گازی اسپیلت سرد و گرم 30000 میدیا مدل Midea Easy 30H1-K Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی بانیان ( 60 ماه ضمانت نامه کمپرسور + 30 ماه ضمانت نامه قطعات ) 4,380,000
11 کولر گازی اسپیلت سرد و گرم 24000 میدیا مدل Midea Easy 24H1-K Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی بانیان ( 60 ماه ضمانت نامه کمپرسور + 30 ماه ضمانت نامه قطعات ) 3,360,000
12 کولر گازی اسپلیت 9000 سرد و گرم میدیا مدل Midea Easy 09H1-K Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی بانیان ( 60 ماه ضمانت نامه کمپرسور + 30 ماه ضمانت نامه قطعات ) 1,706,000
13 کولر گازی ایستاده 36000 سرد و گرم میدیا مدل Midea Everest 36H3-K-Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی بانیان ( 60 ماه ضمانت نامه کمپرسور + 30 ماه ضمانت نامه قطعات ) 6,200,000
14 کولر گازی اسپیلت 9000 سرد و گرم کم مصرف نیو تیتان ال جی مدل LG New Titan INVERTER NB096TQ Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی گلدیران ( ضمانت نامه 5 ساله کمپرسور + ضمانت نامه 18 ماهه قطعات ) 2,311,000
15 کولر گازی اسپیلت سرمایشی 18000 نیو تیتان کم مصرف ال جی مدل LG New Titan NB186TC Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی گلدیران ( ضمانت نامه 5 ساله کمپرسور + ضمانت نامه 18 ماهه قطعات ) 3,481,000
16 کولر گازی اسپیلت 18000 سرد و گرم کم مصرف نیو تیتان ال جی مدل LG New Titan NB186TQ Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی گلدیران ( ضمانت نامه 5 ساله کمپرسور + ضمانت نامه 18 ماهه قطعات ) 3,525,000
17 کولر گازی اسپیلت سرمایشی 24000 نیو تیتان کم مصرف ال جی مدل LG New Titan NB246TC Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی گلدیران ( ضمانت نامه 5 ساله کمپرسور + ضمانت نامه 18 ماهه قطعات ) 3,609,000
18 کولر گازی اسپلیت 24000 سرد و گرم کم مصرف نیو تیتان ال جی مدل LG New Titan NB246TQ Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی گلدیران ( ضمانت نامه 5 ساله کمپرسور + ضمانت نامه 18 ماهه قطعات ) 3,878,000
19 کولر گازی اسپلیت سرمایشی 13000 مکس سامسونگ مدل Samsung MAX AS13UGP Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه) 2,160,000
20 کولر گازی اسپلیت سرد و گرم 25000 مکس سامسونگ مدل Samsung MAX AQ25UGP Air Conditioner رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه) 2,930,000
صفحه: