ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

تصویرنام محصولتوضیحاتظرفیت ماشین لباسشوییبرند سازنده ماشین لباسشوییدور موتور (دور در دقیقه)تعداد برنامه های شستشوقیمت (تومان)
ماشین لباسشویی 10 کیلویی سفید ال جی مدل LG WM-L1050SW Washing Machine رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه) 10.5 کیلوگرم ال جی LG 1400 دور در دقیقه دارای 18 عدد برنامه شستشوی خودکار و 14 عدد برنامه اضافی شستشو تماس بگیرید
ماشین لباسشویی 10 کیلویی سفید ال جی مدل LG WM-L1050SW Washing Machine گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه), رنگ: نقره ای 10.5 کیلوگرم ال جی LG 1400 دور در دقیقه دارای 18 عدد برنامه شستشوی خودکار و 14 عدد برنامه اضافی شستشو 157,000
ماشین لباسشویی ال جی 13 کیلویی سفید بدون تسمه مدل LG WM-513TW Washing Machine رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه) 13 کیلوگرم ال جی LG 1400 دور در دقیقه 18 حرکت شستشو تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سفید 7 کیلویی ال جی مدل LG WM-527W Washing Machine رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه) 7 کیلوگرم ال جی LG 1200 دور در دقیقه دارای 13 برنامه خودکار و 10 عدد برنامه اضافی شستشو تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سفید 7 کیلویی ال جی مدل LG WM-527W Washing Machine گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه), رنگ: نقره ای 7 کیلوگرم ال جی LG 1200 دور در دقیقه دارای 13 برنامه خودکار و 10 عدد برنامه اضافی شستشو 265,000
ماشین لباسشویی نقره ای 7 کیلویی ال جی مدل LG WM-527T Washing Machine رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه) 7 کیلوگرم ال جی LG 1200 دور در دقیقه دارای 13 برنامه خودکار و 10 عدد برنامه اضافی شستشو تماس بگیرید
ماشین لباسشویی نقره ای 7 کیلویی ال جی مدل LG WM-527T Washing Machine گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه), رنگ: نقره ای 7 کیلوگرم ال جی LG 1200 دور در دقیقه دارای 13 برنامه خودکار و 10 عدد برنامه اضافی شستشو 265,000
ماشین لباسشویی 8 کیلویی سفید ال جی مدل LG WM-384NW Washing Machine رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه) 8 کیلوگرم ال جی LG 1400 دور در دقیقه دارای 18 برنامه شستشوی خودکار و 14 عدد برنامه اضافی انتخابی شستشو تماس بگیرید
ماشین لباسشویی 8 کیلویی سفید ال جی مدل LG WM-384NW Washing Machine گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه), رنگ: نقره ای 8 کیلوگرم ال جی LG 1400 دور در دقیقه دارای 18 برنامه شستشوی خودکار و 14 عدد برنامه اضافی انتخابی شستشو تماس بگیرید
ماشین لباسشویی 8 کیلویی نقره ای ال جی مدل LG WM-384NT Washing Machine رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه) 8 کیلوگرم ال جی LG 1400 دور در دقیقه دارای 18 برنامه شستشوی خودکار و 14 عدد برنامه اضافی انتخابی شستشو تماس بگیرید
ماشین لباسشویی 8 کیلویی نقره ای ال جی مدل LG WM-384NT Washing Machine گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه), رنگ: نقره ای 8 کیلوگرم ال جی LG 1400 دور در دقیقه دارای 18 برنامه شستشوی خودکار و 14 عدد برنامه اضافی انتخابی شستشو تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سفید 8 کیلویی ال جی مدل LG WM-382NW Washing Machine رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه) 8 کیلوگرم ال جی LG 1200 دور در دقیقه دارای 18 برنامه خودکار شستشو و 14 عدد برنامه اضافی انتخابی تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سفید 8 کیلویی ال جی مدل LG WM-382NW Washing Machine گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه), رنگ: نقره ای 8 کیلوگرم ال جی LG 1200 دور در دقیقه دارای 18 برنامه خودکار شستشو و 14 عدد برنامه اضافی انتخابی تماس بگیرید
ماشین لباسشویی 7 کیلویی سفید ال جی مدل LG WM-427W Washing Machine رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه) 7 کیلوگرم ال جی LG 1200 دور در دقیقه دارای 13 برنامه انتخابی شستشو و 9 عدد برنامه اضافی شستشو تماس بگیرید
ماشین لباسشویی 7 کیلویی سفید ال جی مدل LG WM-427W Washing Machine گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه), رنگ: نقره ای 7 کیلوگرم ال جی LG 1200 دور در دقیقه دارای 13 برنامه انتخابی شستشو و 9 عدد برنامه اضافی شستشو 100,000
ماشین لباسشویی سفید 8 کیلویی ال جی مدل LG WM-828W Washing Machine رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه) 8 کیلوگرم ال جی LG 1200 دور در دقیقه دارای 18 برنامه شستشو خودکار و 14 عدد برنامه شستشو اضافی تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سفید 8 کیلویی ال جی مدل LG WM-828W Washing Machine گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه), رنگ: نقره ای 8 کیلوگرم ال جی LG 1200 دور در دقیقه دارای 18 برنامه شستشو خودکار و 14 عدد برنامه شستشو اضافی 132,000
ماشین لباسشویی 6 کیلویی نقره ای ال جی مدل LG WM326T Washing Machine رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه) 6 کیلوگرم ال جی LG 1200 دور در دقیقه دارای 13 برنامه شستشوی خودکار و 10 عدد برنامه اضافی شستشو تماس بگیرید
ماشین لباسشویی 6 کیلویی نقره ای ال جی مدل LG WM326T Washing Machine گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه), رنگ: نقره ای 6 کیلوگرم ال جی LG 1200 دور در دقیقه دارای 13 برنامه شستشوی خودکار و 10 عدد برنامه اضافی شستشو 85,000
ماشین لباسشویی 6 کیلوگرم سفید ال جی مدل LG WM326W Washing Machine رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه) 6 کیلوگرم ال جی LG 1200 دور در دقیقه دارای 13 برنامه شستشوی خودکار و 10 عدد برنامه اضافی شستشو تماس بگیرید
ماشین لباسشویی 6 کیلوگرم سفید ال جی مدل LG WM326W Washing Machine گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه), رنگ: نقره ای 6 کیلوگرم ال جی LG 1200 دور در دقیقه دارای 13 برنامه شستشوی خودکار و 10 عدد برنامه اضافی شستشو 85,000
ماشین لباسشویی 8 کیلویی نقره ای سامسونگ مدل Samsung Q1420T Washin Machine رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه) 8 کیلوگرم سامسونگ Samsung 1400 دور در دقیقه قابلیت شستشوی خودکار انواع لباسها تماس بگیرید
ماشین لباسشویی 8 کیلویی نقره ای سامسونگ مدل Samsung Q1420T Washin Machine گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه), رنگ: نقره ای 8 کیلوگرم سامسونگ Samsung 1400 دور در دقیقه قابلیت شستشوی خودکار انواع لباسها 125,000
ماشین لباسشویی سفید 8 کیلویی سامسونگ مدل Samsung F14W Washing Machine رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه) 8 کیلوگرم سامسونگ Samsung 1400 دور در دقیقه دارای قابلیت شستشوی خودکار انواع لباسها تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سفید 8 کیلویی سامسونگ مدل Samsung F14W Washing Machine گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه), رنگ: نقره ای 8 کیلوگرم سامسونگ Samsung 1400 دور در دقیقه دارای قابلیت شستشوی خودکار انواع لباسها 228,000
ماشین لباسشویی سفید 12 کیلویی سامسونگ مدل Samsung H146W Washing Machine رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه) 12 کیلوگرم سامسونگ Samsung 1400 دور در دقیقه قابلیت شستشوی انواع لباس ها تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سفید 12 کیلویی سامسونگ مدل Samsung H146W Washing Machine گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه), رنگ: نقره ای 12 کیلوگرم سامسونگ Samsung 1400 دور در دقیقه قابلیت شستشوی انواع لباس ها 200,000
ماشین لباسشویی نقره ای 8 کیلویی ال جی مدل LG WM-382NT Washing Machine رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه) 8 کیلوگرم ال جی LG 1200 دور در دقیقه دارای 18 برنامه خودکار شستشو و 14 عدد برنامه اضافی انتخابی تماس بگیرید
ماشین لباسشویی نقره ای 8 کیلویی ال جی مدل LG WM-382NT Washing Machine گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه), رنگ: نقره ای 8 کیلوگرم ال جی LG 1200 دور در دقیقه دارای 18 برنامه خودکار شستشو و 14 عدد برنامه اضافی انتخابی تماس بگیرید
ماشین لباسشویی 7 کیلویی نقره ای ال جی مدل LG WM-427T Washing Machine رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه) 7 کیلوگرم ال جی LG 1200 دور در دقیقه دارای 13 برنامه اصلی شستشو و 9 عدد برنامه شستشوی اضافی تماس بگیرید
ماشین لباسشویی 7 کیلویی نقره ای ال جی مدل LG WM-427T Washing Machine گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه), رنگ: نقره ای 7 کیلوگرم ال جی LG 1200 دور در دقیقه دارای 13 برنامه اصلی شستشو و 9 عدد برنامه شستشوی اضافی تماس بگیرید
ماشین لباسشویی نقره ای 8 کیلویی ال جی مدل LG WM-828T Washing Machine رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه) 8 کیلوگرم ال جی LG 1200 دور در دقیقه دارای 18 برنامه شستشو خودکار و 14 عدد برنامه شستشو اضافی تماس بگیرید
ماشین لباسشویی نقره ای 8 کیلویی ال جی مدل LG WM-828T Washing Machine گارانتی: گارانتی گلدیران (ضمانت نامه اصلی ال جی + 18 ماهه), رنگ: نقره ای 8 کیلوگرم ال جی LG 1200 دور در دقیقه دارای 18 برنامه شستشو خودکار و 14 عدد برنامه شستشو اضافی 132,000
ماشین لباسشویی نقره ای 7 کیلویی سامسونگ مدل Samsung 1252T Washing Machine رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه) 7 کیلوگرم سامسونگ Samsung 1200 دور در دقیقه قابلیت شستشوی انواع لباس ها تماس بگیرید
ماشین لباسشویی نقره ای 7 کیلویی سامسونگ مدل Samsung 1252T Washing Machine گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه), رنگ: نقره ای 7 کیلوگرم سامسونگ Samsung 1200 دور در دقیقه قابلیت شستشوی انواع لباس ها 80,000
ماشین لباسشویی سفید 8 کیلویی سامسونگ مدل Samsung 1462W Washing Machine رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه) 7 کیلوگرم سامسونگ Samsung 1400 دور در دقیقه قابلیت شستشوی انواع لباس ها تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سفید 8 کیلویی سامسونگ مدل Samsung 1462W Washing Machine گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه), رنگ: نقره ای 7 کیلوگرم سامسونگ Samsung 1400 دور در دقیقه قابلیت شستشوی انواع لباس ها 100,000
ماشین لباسشویی نقره ای 7 کیلویی سامسونگ مدل Samsung 1462T Washing Machine رنگ: سفید, گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه) 7 کیلوگرم سامسونگ Samsung 1400 دور در دقیقه قابلیت شستشوی انواع لباس ها تماس بگیرید
ماشین لباسشویی نقره ای 7 کیلویی سامسونگ مدل Samsung 1462T Washing Machine گارانتی: گارانتی سام سرویس (ضمانت نامه اصلی سامسونگ + 18 ماهه), رنگ: نقره ای 7 کیلوگرم سامسونگ Samsung 1400 دور در دقیقه قابلیت شستشوی انواع لباس ها 100,000
صفحه: 

کد QR

منو

مقایسه 0